Terugblik Slotmanifestatie Woningcorporaties

Kasteel de Vanenburg, mei 2017 te Putten

Vanenburg Bestuurdersoverleg Wonen & Leefbaarheid

Mei 2017
Kasteel de Vanenburg, Putten

13.00 uur | Ontvangst

13.30 uur | Welkom en opening

Vincent Gruis
Hoogleraar Housing Management TU Delft

14.00 uur | Eindronde Corporatie Award

Tijdens de Innovatie Challenge Wonen hebben 7 corporatiebestuurders hun innovatievraag ingebracht. Iedere bestuurder is samen met een team van verwachte en onverwachte partners en huurders aan de slag gegaan. Ieder team heeft een vernieuwend antwoord ontwikkeld op de gestelde innovatie vraag. Welk idee is het beste toepasbaar en het meest innovatief en van waarde voor de huurders? Dit team wint de Corporatie Award 2017!
  • Herman Suijdendorp, directeur-bestuurder Woningcorporatie SCW
  • Rein Swart, directeur-bestuurder Accolade
  • Jan van Andel, directeur-bestuurder Woontij
  • Arnold Pureveen, directeur-bestuurder Woonzorg Nederland
  • René Scherpenisse, directeur-bestuurder Tiwos
  • Peter Manders, directeur-bestuurder Patrimonium
  • Hassan Najja, directeur-bestuurder SOR

14.45 uur | De waardegedreven corporatie vraagt om waardegedreven governance

De corporatie is van betekenis voor mensen met een laag inkomen. De corporatie biedt deze huurders een huis en thuis. De afgelopen jaren laten een ontwikkeling zien waarbij de corporatiesector terug is gekeerd naar haar kern. Wat betekent deze ontwikkeling voor de manier van waardegedreven besturen van uw organisatie en cultuur? Wat vraagt van het samenspel met uw Raad van Commissarissen? En de verbinding van uw toezichthouders met de samenleving?
Rienk Goodijk
Bijzonder hoogleraar Governance in de semi-publieke sector Vrije Universiteit van Amsterdam

15.15 uur | Koffie- en theepauze

15.45 uur | Vervolg Eindronde 3e Corporatie Award

16.35 uur | Video-break – update Winnaar 2e editie Corporatie Award

16.45 uur | Leiderschap voor de toekomst

De corporatie staat tussen markt en overheid. Het vraagt nogal wat van u, als leider van uw corporatie. Want uw leiderschap heeft grote invloed op de impact en succes dat uw corporatie realiseert voor uw huurders. Wat is het leiderschap dat past bij een waardegedreven corporatie? Leer van de persoonlijke leiderschapservaringen van de directie van de sociale onderneming The Colour Kitchen.
Bartel Geleijnse
Directeur The Colour Kitchen
Ruimte voor interactie met de zaal

17.30 uur | Spannende ontknoping 3e Corporatie Award

17.45 uur | Afronding en feestelijke receptie

Lid worden van het BlomBerg Bestuurdersnetwerk?
Mobiliseer uw bestuurlijk lef en geef optimaal invulling aan uw maatschappelijke opgave. Wordt kosteloos lid van het BlomBerg Bestuurdersnetwerk. U brengt uw persoonlijke expertise in, toetst uw dilemma’s bij collega-bestuurders en professionals. In ruil ontvangt u visie, kennis, inspiratie en waardevolle leerervaringen.