Terugblik Slotmanifestatie Woningcorporaties

Kasteel de Vanenburg, mei 2017 te Putten

Aanmelden Vanenburg Bestuurdersoverleg Wonen & Leefbaarheid

Donderdag 1 februari 2018
Kasteel de Vanenburg, Putten
Wilt u gegarandeerd zijn van een plaats op 1 februari 2018 en u bent bestuurder of directielid in de corporatiesector, bestuurder, directeur of (top)ambtenaar bij rijk en lokale overheid, maatschappelijke organisatie of kennisorganisatie? Vul dan a.u.b. onderstaand formulier in en u ontvangt per ommegaande uw bevestiging. Door het kleinschalige en besloten karakter wordt de kwaliteit van de Vanenburg Bestuurdersoverleggen geborgd. De uitkomsten van deze en opvolgende Bestuurdersoverleggen worden uitgewerkt voor lobby, advies en/of resulteren in beleid, afspraken, experimenten en samenwerkingsverbanden. Indien u niet tot de doelgroep behoort, ontvangt u hierover spoedig bericht.
Aanmelden Vanenburg Bestuurdersoverleg Wonen & Leefbaarheid 2018, €295,00 excl. btw p.p. inclusief catering en inhoudelijk verslag van de bijeenkomst. Leden van het BlomBerg Bestuurdersnetwerk ontvangen €50,00 korting en betalen slechts €245,- excl. btw p.p.
[[[["field13","contains","Anders, namelijk..."]],[["show_fields","field14"]],"and"]]
1
Organisatienaam
PostadresStraat en huisnummer
Postcode
Plaatsnaam
Geslacht
Titel
Voornaam
Voorletters
Achternaam
Functie
Telefoonnummer
Some Title
Nameyour full name
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder
Lid worden van het BlomBerg Bestuurdersnetwerk?
Mobiliseer uw bestuurlijk lef en geef optimaal invulling aan uw maatschappelijke opgave. Wordt kosteloos lid van het BlomBerg Bestuurdersnetwerk. U brengt uw persoonlijke expertise in, toetst uw dilemma’s bij collega-bestuurders en professionals. In ruil ontvangt u visie, kennis, inspiratie en waardevolle leerervaringen.