Terugblik Slotmanifestatie Woningcorporaties

Kasteel de Vanenburg, mei 2017 te Putten

Slotmanifestatie Woningcorporaties

Mei 2017
Kasteel de Vanenburg, Putten
De Vanenburg Slotmanifestatie Woningcorporaties vormde het hoogtepunt en afsluiting van een dynamisch jaar met een reeks van Vanenburg Bestuurdersoverleggen Woningcorporaties. Deze BlomBerg-initiatieven hebben tot doel de vernieuwingskracht van woningcorporaties te stimuleren. Het initiatief is de motor waar vanuit de nieuwe werkelijkheid wordt gewerkt aan verfrissende en kansrijke samenwerkingsmodellen. Het platform waar goede voorbeelden worden gedeeld en koplopers worden gekoppeld aan collega’s. Zodat het wiel niet opnieuw wordt uitgevonden. De slotmanifestatie is de strategische traditie voor bestuurders en directieleden van woningcorporaties, bestuurders, directeuren en topambtenaren bij rijk en lokale overheden, maatschappelijke organisaties, markt en kennisorganisaties. Hier vindt tevens de uitreiking van de Corporatie Award plaats.