Terugblik Captains Dinner Veiligheid

Dutch Innovation Factory, mei 2017 te Zoetermeer 
Het Captains Dinner Veiligheid is powered by kennispartners:

Uw verbinding naar een veilige toekomst

Een omgeving waar innovatie ontstaat, is een omgeving waarin overheid, markt en onderwijs zijn verbonden en samenwerken aan nieuwe antwoorden.
Nieuwe oplossingen die ontstaan door bestaande samenwerkingen, informatiemodellen of werkwijze op een nieuwe manier te verbinden of door nieuwe vormen te ontwikkelen. De verbinding van overheid, ondernemers en onderwijs wordt ook de 'gouden driehoek' genoemd. Steeds vaker voegen wij hier ook vertegenwoordigers vanuit de samenleving toe. Zo groeien we van gouden driehoek naar gouden cirkel voor innovatie. Deze kruisbestuiving waarin ieder vanuit eigen opgave waarde toevoegt aan nieuwe antwoorden wordt door de deelnemende publieke, private partners en kennisinstellingen als zeer (daad)krachtig ervaren.

Meer weten over AnteaGroup? Bezoek de website

Inzicht in omgeving

Decentrale overheden (zoals gemeenten en waterschappen) en hulpverlenende instanties (zoals brandweer en ambulancediensten) moeten bij rampen en crises direct kunnen beschikken over actuele informatie, op basis waarvan zij snel zicht krijgen op de ontstane situatie en de vereiste maatregelen kunnen nemen.
Dankzij de snel voortschrijdende technologie zijn er gelukkig steeds meer technologische (mobiele) toepassingen beschikbaar die hierin kunnen voorzien. Gemeenten kunnen dankzij hun basisregistraties snel mogelijke slachtoffers in kaart brengen en ambulancepersoneel kan vanaf iedere plek informatie over de toestand van een patiënt direct doorgeven aan bijvoorbeeld een ziekenhuis. Waterschappen hebben ook direct zicht op mogelijke gevolgen voor de waterhuishouding en kunnen gepaste maatregelen nemen. Naast het functioneren van de overheid is ook de relatie tussen overheid en burger van belang. Via NL Alert bijvoorbeeld kunnen burgers via de mobiele telefoon snel worden gealarmeerd en geïnformeerd. Het omgevingsdashboard van Centric geeft inwoners online inzicht in wat er in hun omgeving speelt. Op een interactieve kaart hebben zij toegang tot actuele informatie over hun buurt, stad en regio. Het dashboard verhoogt niet alleen de veiligheid in de gemeente, maar ook de betrokkenheid van inwoners. Centric ondersteunt sinds jaar en dag decentrale overheden en hulpinstanties met op technologie gebaseerde oplossingen die hen in staat stellen snel en adequaat te handelen wanneer de situatie daarom vraagt! ​

Meer weten over Centric? Bezoek de website 

Creatief in (tele)communicatie

Met iTel Alert houdt u grip op elke calamiteit door betrokkenen snel en met de juiste informatie te informeren. Tegelijkertijd is real-time informatie beschikbaar over lopende scenario’s en opkomst.
iTel Alert is een product van OrcaGroup: al 25 jaar leverancier van de meest betrouwbare en gebruiksvriendelijke oplossingen voor kritische communicatie. En wij geloven dat het altijd beter kan, daarom is OrcaGroup ook partner van BlomBerg Society. Kennis en ervaring vanuit de branche zelf zijn de belangrijkste inspiratie om onze producten verder te verbeteren. Zo maken we Nederland samen weer wat veiliger!

Meer weten? Bezoek de website

Succesvol veranderen in het veiligheidsdomein: het kán

Samen een stap vooruit zetten, ook als het moeilijk wordt. Die houding stelt de opdrachtgever en Van Aetsveld in staat om te helpen resultaten te behalen in het veiligheidsdomein met uitdagende veranderingen en projecten.
Bijvoorbeeld:  Bij het afpakken van crimineel vermogen door middel van regionale samenwerking van politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, gemeenten en FIOD. Bij de transitie naar de Nationale Politie om de nieuwe korpsdirecties integraal werkend te krijgen. In een complex krachtenveld zijn wij in staat om de grote bewegingen te zien en te begrijpen wat dit betekent voor de medewerkers, processen, organisatie en besturing. Onze uitgebreide verander- en projectervaring in het veiligheidsdomein zorgt ervoor dat we precies die hulp kunnen bieden die nodig is. Op maat en vooral doeltreffend. Zodra het besluit om te veranderen genomen is, zorgen we voor slagkracht en motivatie. Dreigt een veranderproces of samenwerking vast te lopen, dan creëren we ruimte. Onze inzet: betrokken, degelijk, creatief, proactief. ​

Meer weten over Van Aetsveld? Bezoek de website
Ook interesse in een partnerschap tijdens ​het Captains Dinner Veiligheid 2018​? Neem dan contact met ons via info@blomberginstituut.nl.