Terugblik Bestuurlijke Veiligheidsdialoog

Koetshuis, november 2016 te Rotterdam

Bestuurlijke Veiligheidsdialoog 2016

17 november 2016
Koetshuis, Rotterdam
Hoe balanceert u tussen de bestuurlijke dilemma’s op het gebied van ethiek, diversiteit, privacy, in- en uitsluiting,….?

13.30 uur | Opening Bestuurlijke Veiligheidsdialoog

Middagvoorzitter
Annemarie Jorritsma, voorzitter VVD- fractie Eerste Kamer der Staten Generaal.
Reflectiepanel
Gedurende de middag reflecteren leden van de Raad van Inspiratie en Jury van de Don Berghuijs Award gevraagd en ongevraagd vanaf de 1e rij na afloop van de inhoudelijke bijdragen.

13.45 uur | Onrust en angst versus weerbaarheid en veerkracht

Dialoog onder leiding van de middagvoorzitter met:
Edwin Bakker
Hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme Universiteit van Leiden
Marnix Eysink Smeets
Lector Publiek Vertrouwen Hogeschool Inholland

14.15 uur | Inventarisatie dilemma’s

Welke dilemma’s en vraagstukken uit de voorgaande inleiding en dialogen wilt u programmeren aan de dialoogtafel?

14.30 uur | Actualiteitenbericht

Wat betekenen ontwikkelingen op het gebied van (geo)politiek, vluchtelingenvraagstuk, bewegingen zoals Brexit en technologische ontwikkelingen voor onze samenleving? Op welke onderwerpen wordt nu uw vooruitziende blik verwacht en wat vraagt dit nu van uw bestuurskracht en leiderschap om tot een weerbare en veerkrachtige samenleving te komen? Welke bestuurlijke dilemma’s moeten daarbij worden beslecht?
Monika Sie Dhian Ho
Directeur Clingendael

15.00 uur | Inventarisatie dilemma’s

Welke dilemma’s en vraagstukken uit de voorgaande inleiding en dialogen wilt u programmeren aan de dialoogtafel?

15.15 uur | Koffie- en thee pauze

15.45 uur | Dilemma’s aan de dialoogtafels

In multidisciplinair verband bespreekt u de geagendeerde dilemma’s aan tafel. Bij iedere tafel staat een ander perspectief centraal o.a.:  Digitale samenleving en nieuwe kwetsbaarheden | Veiligheid, vrijheid versus ‘big brother’ | Besturen van diversiteit | Besturen van veiligheidsbeleving.

In dialoog ontwikkelt u met elkaar antwoorden op vragen zoals:
  • Hoe gaat u om met paradoxen tussen veiligheid versus o.a. ethiek, privacy, diversiteit?
  • Vanuit welke gedeeld of juist ongedeelde waarden en normen gaat u sturing geven aan de veiligheidsuitdagingen?
  • Wat is nodig om de veerkracht in onze continu en snelveranderende samenleving te vergroten?
  • Welke dilemma’s moet u dan beslechten op het gebied van bestuur, samenwerking, informatie en communicatie?
  • Wat vraagt dit van uw bestuurlijke daadkracht en leiderschap?

17.00 uur | Terugkoppeling opbrengsten

Wat neemt u mee als bestuurlijk handelingsperspectief, inzichten en prioriteiten bij het opheffen van de benoemde dilemma’s?

17.15 uur | Aperitief

17.45 uur | Afsluitend diner met dinner speech

Titel: Besturen in onzekerheid
Patricia Zorko
Plv. Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid
Lid worden van het BlomBerg Bestuurdersnetwerk?
Mobiliseer uw bestuurlijk lef en geef optimaal invulling aan uw maatschappelijke opgave. Wordt kosteloos lid van het BlomBerg Bestuurdersnetwerk. U brengt uw persoonlijke expertise in, toetst uw dilemma’s bij collega-bestuurders en professionals. In ruil ontvangt u visie, kennis, inspiratie en waardevolle leerervaringen.