Terugblik Bestuurlijke Veiligheidsdialoog

Koetshuis, november 2016 te Rotterdam

Initiatief en contact

Door nationale en wereldwijde ontwikkelingen staat de veilige en rechtvaardige samenleving onder druk. De uitdaging is om veerkracht en weerbaarheid aan te boren in onze samenleving door integrale antwoorden te ontwikkelen op het toenemende gevoel van zorgen, onrust en angst, op nieuwe risico’s en nog onbekende kwetsbaarheden. Dit speelt zich af in een tijdsgeest waarin, mede onder invloed van technologie, de horizontale samenleving vorm krijgt met nieuwe verhoudingen tussen overheid, bedrijven en burgers.

Dat vraagt van bestuurders, directeuren en professionals om samen te werken aan nieuwe technologische, sociale en organisatorische innovaties als antwoord op actuele veiligheidsvraagstukken.

Op verzoek van bestuurders en professionals uit het brede veiligheidsdomein en hun maatschappelijke en private partners neemt het BlomBerg Instituut het initiatief tot de Bestuurlijke Veiligheidsdialogen en andere bijeenkomsten op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid. Deze bijeenkomsten dragen bij aan domeinoverstijgende oplossingen en ontwikkelen in co-creatie nieuwe antwoorden die aansluiten bij het veranderende en roerige tijdperk.

Meer informatie over de Bestuurlijke Veiligheidsdialoog? Neem dan contact op met het BlomBerg Instituut.

Telefoon: 073 – 684 25 25
E-mail: info@blomberginstituut.nl