Terugblik Bestuurlijke Veiligheidsdialoog

Koetshuis, november 2016 te Rotterdam

Bestuurlijke Veiligheidsdialoog

November 2016
Koetshuis, Rotterdam
Actuele ontwikkelingen vragen u om urgentie en prioriteitstelling op weg naar een veerkrachtige en veilige samenleving. Want de dreigingen in onze samenleving zijn hoog en actueel. De groeiende verschillen en diversiteit tussen groepen in onze samenleving wordt groter én de sociale verhoudingen veranderen sterk en continue. Een complexe omgeving waarin bestuurders sturing moet geven aan actueel veiligheidsvraagstukken. Dat vraagt om bestuurlijke daadkracht en leiderschap.  
Hoe balanceert u tussen de bestuurlijke dilemma’s op het gebied van ethiek, diversiteit, privacy, in- en uitsluiting,….?
De Bestuurlijke Veiligheidsdialoog heeft plaatsgevonden op 17 november 2016 in Rotterdam. Leden van de Raad van Inspiratie en de jury van de Don Berghuijs Award zijn samen met hun collega’s uit lokaal bestuur, veiligheidsdomein, innovatie partners en wetenschap de dialoog aangegaan. Om zo bestuurlijke handelingsperspectief te ontwikkelen door recente inzichten en kennis vanuit verwacht en onverwacht perspectief zoals: filosofie, gedragswetenschap, bestuurskunde, technologie, ethiek en samenlevingsopbouw.