Zeggenschap in de Vanenburg Bestuurdersoverleggen Woningcorporaties

Researchformulier

Hybride omgevingen en publieke waard creatie

Dit jaar wordt er opnieuw en volop betekenis gegeven aan de Vanenburg Bestuurdersoverleggen Woningcorporaties. En u heeft zeggenschap in de agenda die voor u van publieke waarde is! Want, het zijn boeiende en verbindende tijden voor u als bestuurder, leider en beleidsmaker binnen hybride omgevingen van onder andere wonen, zorg, leefbaarheid en verduurzaming. 

Uw zeggenschap in de Vanenburg Bestuurdersoverleggen Woningcorporaties
Tijdens de Vanenburg Bestuurdersoverleggen is ruimte voor inspiratie, kennisoverdracht en het uitwisselen van ervaring rondom succesvolle experimenten. Van binnen én buiten de sector. Deze kruisbestuiving vanuit inhoud en sectoren wordt door u en uw collega’s erg gewaardeerd. Om voor u deze inhoudelijke waarde te blijven toevoegen zijn wij benieuwd welke uitdagingen en vraagstukken u wilt agenderen in de aankomende reeks van Vanenburg Bestuurdersoverleggen Wonen & Leefbaarheid. Waar ziet u richting voor de toekomst of welke strategische keuze wilt u collegiaal toetsen bij uw collega’s en stakeholders in het land? 

Uw inbreng benutten wij in de programmering en agendasetting van de Bestuurdersoverleggen. Zo heeft u zeggenschap in de agenda voor 2018. Want dat vinden wij belangrijk. Alvast vriendelijk dank voor uw input.  Graag tot ziens!

Ivonne Couwenberg
directeur BlomBerg Instituut
[[[["field33","contains","Nee, want..."]],[["show_fields","field34"]],"and"]]
1
I. Welke onderwerpen en/of vraagstukken zijn nu en/of in de nabije toekomst voor uw interne organisatie actueel en wilt u terug zien in het programma?
0 /
II. Welke onderwerpen en/of vraagstukken zijn nu en/of in de nabije toekomst voor uw organisatie in verbinding met de buitenwereld actueel en wilt u terug zien in het programma?
0 /
III. Welke onderwerpen en/of vraagstukken zijn nu en/of in de nabije toekomst voor u persoonlijk - dus voor u als bestuurder van een maatschappelijke organisatie - actueel en wilt u terug zien in het programma (vanuit uw interngerichte blik en uw blik naar buiten)?
0 /
IV. Welke inleiders (visie of praktijkvoorbeelden) zouden u inspireren?Geef enkele voorbeelden
0 /
V. De Vanenburg Bestuurdersoverleggen Wonen & Leefbaarheid worden ontwikkeld voor bestuurders van woningcorporaties, rijk en lokale overheden, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen, institutioneel beleggers, projectontwikkelaars en kennisorganisaties. Welke andere doelgroepen en mogelijke stakeholders op bestuurlijk niveau vindt u belangrijk om te ontmoeten?Noem enkele stakeholders
0 /
VI. Overige suggesties/wensen?
0 /
Wilt u op de hoogte worden gehouden over de Vanenburg Bestuurdersoverleggen Wonen & Leefbaarheid 2018?JA, ik schrijf mij in voor de nieuwsbrief:
Nee, want...Kunt u uw keuze toelichten?
0 /
Organisatienaam
Voornaam
Voorletters
Achternaam
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder