Privacy verklaring BlomBerg Instituut

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.
Het BlomBerg Instituut respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. De gegevens die u op deze site achterlaat worden in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en door onze medewerkers zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden opgenomen opgenomen in een database en kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden van het BlomBerg Instituut.
Wij verwerken uw gegevens die u bij uw inschrijving(en) op onze diensten en producten aan ons doorgeeft. Dit betreft informatie die wij van u ontvangen via onze website, telefoon, mail of sociale media. Wij gebruiken deze informatie voor de uitvoering van de overeenkomsten zoals bevestigingen en facturaties van uw deelnames aan onze bijeenkomsten en om u te informeren over lopende en/of nieuwe bijeenkomsten en ontwikkelingen binnen uw vakgebied. Uw persoonsnaam, functieomschrijving en organisatienaam kunnen worden gedeeld met de eventuele samenwerkingspartners van de bijeenkomsten. Uw emailadres wordt niet aan derden ter beschikking gesteld. Bij uw inschrijvingen geeft u toestemming voor het gebruik van eventuele beeldopnamen van betreffende bijeenkomsten voor promotionele doeleinden.
Om u zo gericht mogelijk te informeren houdt het BlomBerg Instituut rekening met door u aangegeven voorkeuren en met de door u vooraf gegeven toestemming. Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) bijeenkomsten en ontwikkelingen binnen uw werkveld, kunt u uw toestemming ten alle tijde intrekken door u af te melden via info@blomberginstituut.nl, via 073 – 684 25 25 of u kunt u afmelden voor de nieuwsbrief in de afmeldlink.
Het BlomBerg Instituut heeft met haar verwerkers verwerkingsovereenkomsten gesloten. Neemt u contact met ons op indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of wanneer u beschikt over aanwijzingen van misbruik.
BlomBerg Instituut