het vermogen te verbinden voor maatschappelijke impact

het vermogen te verbinden voor maatschappelijke impact

Betekenis van BlomBerg Instituut

Als bestuurder, directeur of beleidsmaker ervaart u de urgentie op de maatschappelijke opgaven die nu en in de toekomst voorliggen. Uitdagende opgaven zoals de zorg voor een veilige samenleving, het bieden van passende en betaalbare huisvesting, werkgelegenheid en economische opgaven, de gezamenlijke strijd tegen criminaliteit, het voortdurende veranderende perspectief op het sociale domein en de gezondheidszorg, de gevolgen van klimaatverandering en kansen op het gebied van duurzaamheid. Ook burgers zijn volop in beweging en uw speelveld om tot passende oplossingen te komen, verandert en vernieuwt.
Maatschappelijk gedreven
Het BlomBerg Instituut haalt ‘de buitenwereld’ voor u naar binnen. Want meer gelijkwaardige verhoudingen en minder hiërarchie noodzaken u oude structuren los te laten, nieuwe verbindingen te ontdekken en aan te gaan. Juist ook buiten uw eigen domein. Vanuit deze basis initieert en organiseert het BlomBerg Instituut bijeenkomsten voor publieke sectoren en stakeholders vanuit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, wetenschap en burgerinitiatieven.
Van denken naar doen
Inspirerende inhoud, interactie, eigentijdse allianties en stevige bestuurlijke verbindingen bieden u draagvlak, meerwaarde, versnelling en concrete handelingsperspectieven voor uitdagingen waar u maatschappelijk het verschil kunt maken. Zo gaat u ‘van Denken naar Doen’; midden in de samenleving en dichtbij de burger. 
BlomBerg Instituut