Langer Thuis – Inclusieve wijk

Leerlijn Innovatief Organiseren 2019 – 2020 
Meer informatie over de leerlijn Innovatief Organiseren, incl. het individuele aanbod:

Ivonne Couwenberg
couwenberg@blomberginstituut.nl
of bel 073 – 684 25 25 

Innovatieprogramma Langer Thuis
– Inclusieve wijk

Het ritme van iedere gebiedscoalitie bepaalt de looptijd van het proces dat plaatsvindt in de eigen lokale omgeving. De methodiek vraagt om nieuwsgierigheid, optimisme, een open houding en durf om het lineaire denkraam los te laten. Bovenal vraagt het vertrouwen in elkaar en in een energiegevend traject dat leidt naar verfrissende en duurzame oplossingen voor langer thuis in de inclusieve wijk.

De learnings van de gebiedscoalities op het thema Innovatief Organiseren worden ingebracht in de diverse workshops die gedurende de looptijd van het Innovatieprogramma Langer Thuis – Inclusieve wijk worden georganiseerd. 
Gebiedscoalities
24 gebiedscoalities gaan van start met Langer thuis – Inclusieve wijk. De oproep ‘Wie doet mee?’ was niet tegen dovemans oren gericht. Zestig coalities reageerden en verkenden of het landelijke programma paste bij de eigen ambities en planning en of het mogelijk was te voldoen aan de aanmeldingscriteria. De projectgroep van het innovatieprogramma (ministeries van VWS, BZK en het G40-Stedennetwerk) selecteerde 24 coalities. De diversiteit aan partners in de gebiedscoalitie, voldoende landelijke spreiding, verscheidenheid tussen gebieden, voldoende innovatiethema’s en ambities ten aanzien van de inclusieve wijk waren daarbij doorslaggevend.
Hoe maakt u uw wijk geschikt en inclusief voor het langer thuis wonen van alle inwoners, dus ook kwetsbare groepen? Wat kunt u doen om goed wonen in de wijk voor deze groepen verder te brengen? Door meer van elkaar te leren, voorbeelden te delen en samen uit te zoeken hoe u wooninnovatie in de wijk versnelt.

Platform31 en het G40-Stedennetwerk zetten twee jaar lang de schijnwerper op 24 woongebieden met het innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk. Het BlomBerg Instituut is samenwerkingspartner voor de leerlijn Innovatief Organiseren binnen het Innovatieprogramma Langer Thuis – Inclusieve wijk.

Leerlijn Innovatief Organiseren
Hoe kunnen wijkbewoners met kwetsbaarheden zo goed mogelijk zelfstandig blijven wonen? Het is een uitdagende opgave die zich afspeelt in een dynamische en complexe omgeving met meerdere stakeholders. Een opgave waarbij een andere aanpak helpt om van maatschappelijke vraag naar innovatieve en duurzame oplossing te komen.

Anders denken, DOEN en leren ...
De methode ‘Anders denken, DOEN en leren’ biedt gebiedscoalities een eigentijdse en andere aanpak die gestoeld is op onder andere design denken. Complexe vraagstukken worden ‘gekraakt’ vanuit de vraag en zeggenschap van alle inwoners, dus ook kwetsbare groepen. Het is een iteratief proces dat coalities van buiten naar binnen én in verbinding met stakeholders laat werken aan oplossingen voor langer thuis in de inclusieve wijk. 
BlomBerg Instituut