Raad van Inspiratie
Wonen & Leefbaarheid 2018-2019


Raad van Inspiratie
Wonen & Leefbaarheid 2018 - 2019

De Raad van Inspiratie Wonen & Leefbaarheid is een belangrijk orgaan en bouwsteen van de Innovatiechallenge Leefbare wijken en buurten. Een netwerk waar game changers samen komen en waar het perspectief van de huurder en drijfveren in de samenleving steeds weer het logische vertrekpunt vormen om innovatie aan te jagen!

Leden van de Raad beschikken over uitgebreide ervaringen op het gebied van wonen en leefbaarheid, o.a. in samenwerkingsverbanden én zijn bevlogen bij het creëren van waarde en betekenis voor de doelgroep van woningcorporaties. Zij staan de zes innovatieteams vanaf de buitenring bij met reflectie en tips bij. Bovendien kunnen zij aangeven hoe zij de ideeën verder kunnen helpen agenderen, experimenteren, faciliteren, versnellen of helpen met het verbinden van partners.
De Raad van Inspiratie vertegenwoordigt diverse sectoren en stelt zich aan u voor:

Woningcorporaties

Marijke Kool 
directeur/bestuurder Sallandwonen en bestuurslid Aedes 
Eric Markvoort
directeur-bestuurder Welbions
Anne Wilbers
bestuurder Mooiland
Elly Pansier 
directeur Wonen 
Mohamed Acharki
directeur Zayaz en bestuurslid Aedes
Anne van Grinsven 
manager Strategie Woonzorg Nederland 

Toezicht

Marja de Bruyn
zelfstandig adviseur, toezichthouder in de corporatiesector en vmg. bestuurder Woonstad (o.a.)

Zorg

Fred Schrander
voorzitter raad van bestuur TriviumMeulenbeltzorg
Trudie Severens
lid raad van bestuur Sevagram

Lokaal Bestuur

Raimond de Prez
vmg. wethouder portefeuille Wonen, Stedelijke Vernieuwing en Zorg gemeente Delft
Rinette Reynvaan
burgemeester gemeente Giessenlanden en vmg. wethouder gemeente Dordrecht 
Yasin Torunoglu
wethouder portefeuille Wonen gemeente Eindhoven

Wetenschap / Kennis

Gerard van Bortel
assistant professor Housing Management TU Delft
Masi Mohammadi 
professor Smart Architectural Technologies Tue  
Nora van der linden 
directeur en adviseur sociale innovatie Kennisland 
Albert Jan Kruiter
publicist en mede-oprichter Instituut voor Publieke Waarde
Rob Bijl
adjunct-directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Lid worden van het BlomBerg Bestuurdersnetwerk?
Mobiliseer uw bestuurlijk lef en geef optimaal invulling aan uw maatschappelijke opgave. Wordt kosteloos lid van het BlomBerg Bestuurdersnetwerk. U brengt uw persoonlijke expertise in, toetst uw dilemma’s bij collega-bestuurders en professionals. In ruil ontvangt u visie, kennis, inspiratie en waardevolle leerervaringen.
BlomBerg Instituut