Innovatiechallenge leefbare wijken & buurten

Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten
Zes teams die een uitdaging aandurven, zes vraagstukken waar woningcorporaties mee worstelen, twaalf maanden de tijd. De ontknoping van de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019 is op 26 september 2019. Medewerkers van corporaties en andere maatschappelijke organisaties zijn van harte welkom bij de spannende laatste ronde. Daar reikt minister Ollongren (BZK) de Publieksaward uit. U kunt nu stemmen op uw favoriet.
‘Anders denken en anders doen’ 

We staan voor uitdagende opgaven op het gebied van leefbare wijken. Opgaven die zich afspelen in een dynamische en complexe omgeving met vele belanghebbenden van binnen en van buiten de woningcorporatiesector en hun maatschappelijke partners. Opgaves waarvoor een andere aanpak nodig is. In de challenge maken de participanten kennismaken met een aanpak die is gebaseerd op design denken. Het is een iteratief proces dat woningcorporaties van buiten naar binnen én in verbinding met samenwerkingspartners, bedrijfsleven en de wetenschap laat werken aan oplossingen voor leefbare wijken en buurten. De ontwikkelomgeving van de challenge is geen doel op zich, maar een innovatie-omgeving die anders denken en anders doen stimuleert, agendeert, verspreidt en mensen die het verschil helpen maken, met elkaar verbindt.
Samenwerkingsverband
De innovatiechallenge Leefbare wijken en buurten is een samenwerkingsverband tussen Aedes, BlomBerg Instituut en KWH met inhoudelijke support van de Raad van Inspiratie Wonen & Leefbaarheid. Meer informatie vindt u via www.aedes.nl/innovatiechallenge.  
Innovatiechallenge onderdeel Vernieuwingsagenda
De Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten is onderdeel van de Vernieuwingsagenda. De maatschappij verandert steeds sneller. Om huurders ook in de toekomst zo goed mogelijk te bedienen werken woningcorporaties in de Vernieuwingsagenda met andere partners aan ontwikkeling, vernieuwing en innovatie. Zes belangrijke thema’s, waaronder Leefbare wijken en buurten, staan daarbij centraal. De ambities voor deze thema’s zijn vastgelegd in de Vernieuwingsagenda. De kracht van de Vernieuwingsagenda zit in de samenhang en verbinding van activiteiten, mensen en partners. Meer informatie vindt u via www.aedes.nl/vernieuwingsagenda.
BlomBerg Instituut