Disruptie Challenge 2020
Samenwerken aan Samenleven

domeinoverstijgend innoveren in uw lokale omgeving

U en uw sociale en maatschappelijke partners

De Disruptie Challenge 2020 ‘Samenwerken aan Samenleven' is een ontwikkel-, leer- en experimenteerprogramma op maat ontwikkeld en vindt plaats in uw lokale omgeving. U bepaalt het eigen vraagstuk om op te innoveren. Samen met gemeente, zorg- en welzijn aanbieders, woningcorporaties en andere stakeholders vormt u een team; een 'coalition of the willing'. 

Uw coalitie voorziet een ingewikkeld lokaal vraagstuk op het terrein van wonen, zorg en leefbaarheid van een vernieuwend antwoord!

Triple Helix omgeving en verbinding eindgebruikers
Maatschappelijke vraagstukken zijn niet van één organisatie. Daarom verbindt de methode binnen de challenge juist een combinatie van verwachte en onverwachte stakeholders met elkaar. Altijd is hier een verbinding in de triple helix omgeving (overheid, markt en kennis) en met (eind)gebruikers in de samenleving.  
BlomBerg Instituut