Disruptie Challenge 2020
Samenwerken aan Samenleven

domeinoverstijgend innoveren in uw lokale omgeving

Anders denken en anders 'DOEN'

De Disruptie Challenge 2020 is een speciaal voor u ontwikkelde ontwikkel-, leer- en experimenteeromgeving waar u samen met uw lokale partners aan de slag gaat met uw eigen actuele en complexe maatschappelijke vraagstuk. Een vraagstuk dat u niet alléén kunt oplossen.

De challenge biedt u en uw lokale partners een vernieuwende oplossing door het toepassen van de BlomBerg Methodiek. Een methode waar design denken een belangrijke onderlegger is en uitermate geschikt voor het ontwikkelen van nieuw en veelal domeinoverstijgend antwoord in een omgeving vol inspiratie en nieuwe verbindingen!
Tijdspad en meedoen
Wij bieden u een maatwerkprogramma binnen een inspirerende leeromgeving bestaande uit een aantal kleinschalige fysieke ontmoetingen en online werkateliers. U bepaalt samen met uw partners het ritme van uw innovatie aanpak.  De werkateliers worden in overleg gepland en vinden online en in-house bij u - of bij één van uw samenwerkingspartners - plaats. Tussen de werkateliers in verzetten u en uw partners 'huiswerkopdrachten'.
BlomBerg Instituut