Disruptie Challenge 2020
Wonen & Leefbaarheid

domeinoverstijgend innoveren op lokaal niveau
najaar 2020 tot en met voorjaar 2021

Tijdspad en meedoen

De Disruptie Challenge 2020 is een ontwikkel-, leer- en experimenteeromgeving waar gebiedsgerichte coalitions of the willing vanuit het hele land, aan de slag gaan met eigen complexe maatschappelijke vraagstukken.

De challenge biedt inspiratie voor de deelnemers én vernieuwende oplossingen door het toepassen van de BlomBerg Methodiek. Een methode waar Design denken een belangrijke onderlegger is en uitermate geschikt voor het ontwikkelen van nieuwe - veelal sector overstijgende - antwoorden in een omgeving vol inspiratie en nieuwe verbindingen.
Tijdspad
Het programma bestaat uit vier werkateliers en loopt in de periode van het najaar van 2020 tot en met het voorjaar van 2021. In juni 2021 is de Grande Finale met eindpresentaties en de feestelijke uitreiking van de Disruptie Award.
Werkatelier 1: KICK OFF
centraal werkatelier voor alle coalitions of the willing
1 dagdeel in het najaar van 2020
___
Alle vraageigenaren komen met hun coalitieleden bijeen voor de aftrap van de Disruptie Challenge 2020. Hier volgt een uitleg over het traject, welke stappen worden gezet en wat deze manier van denken en doen van uzelf vraagt. Daarnaast is ruime aandacht voor een kennismaking in de coalities, met de leden van de raad van inspiratie en de verkenning van de context en aanleiding van de innovatievraag.

Doel van dit Werkatelier is om de innovatievraag met elkaar te verhelderen, aan te scherpen en om als team het commitment te geven om de geformuleerde innovatievraag te gaan voorzien van een echt vernieuwend en doorbrekend antwoord.
Werkatelier 2: VERKENNING VAN DE OMGEVING
lokaal werkatelier, in-house*, bij iedere coalition of the willing
1 dagdeel in het najaar van 2020
___
De innovatievraag is voortgekomen uit een constatering, een frustratie of observatie in de huidige werkelijkheid. Dit Werkatelier staat in het teken van ophalen van indrukken, gesprekken, feiten die opgehaald zijn bij stakeholders en de verdiepingsgesprekken in het eerste deel van dit atelier met professionals en vertegenwoordigers uit de samenleving. Zo krijgt u een goed beeld bij de dagelijkse praktijk en waar mogelijk barricades voor vernieuwing zitten. U krijgt inzicht in de drijfveren en belangen van alle stakeholders en zoekt naar hun onderliggende motief/drijfveer. Aan het einde van dit Werkatelier reflecteert u met de leden van de raad van inspiratie en wordt u voorzien van tips voor het zetten van vervolgstappen.

Na afloop van dit Werkatelier herkent u de rode draad en heeft u nieuwe inzichten als het gaat om drijfveren en onderliggende belangen en motieven. Belangrijk, want dit is het startpunt voor de oplossingsrichting. 
Werkatelier 3: ONTWIKKELING NIEUW ANTWOORD
lokaal werkatelier, in-house*, bij iedere coalition of the willing
1 dagdeel in het voorjaar van 2021 
___
De nieuwe inzichten uit het tweede Werkatelier worden vertaald naar nieuwe ideeën. Via de ‘Google-methode’ worden in korte tijd en met draagvlak één of meerdere ideeën gekozen. Vervolgens worden deze ideeën uitgewerkt naar een stip op de horizon. In deel twee van het Werkatelier pitchen de teams hun eerste concepten aan de leden van de raad van inspiratie. De raad geeft suggesties, reflecteert en maakt de ‘blinde vlekken’ in het ideeën zichtbaar.
GLUREN BIJ DE BUREN
centraal werkatelier voor alle coalitions of the willing
1 dagdeel in het voorjaar van 2021
___
Inspiratie-sessie met successen en geleerde lessen uit het gehele land. Ook ‘gluren’ de coalities bij elkaar: welke vernieuwende ideeën worden omgezet in kleinschalige experimenten in de eigen omgevingen? Coalities en raden van inspiratie geven (elkaar) feedback om te gaan DOEN! 
Werkatelier 4:
RANDVOORWAARDEN EN EXPERIMENTEREN
lokaal werkatelier, in-house*, bij iedere coalition of the willing
1 dagdeel in het voorjaar van 2021 
___
De coalition of the willing werkt aan de verfijning van de concepten en benoemt met elkaar welke financiële, organisatorische en juridische randvoorwaarden nodig zijn om de ideeën als pilot in de eigen praktijk toe te passen en op welke wijze opschaling mogelijk is. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van het Business Model  Model. Groot denken en klein doen: in deze periode worden in de eigen omgeving kleinschalige experimenten uitgerold en direct voorzien van feedback door eindgebruikers en de raad van inspiratie. Wat werkt wel, wat werkt niet en aan welke knoppen kunt u draaien om de ideeën steeds verder te verbeteren?
GRANDE FINALE & DISRUPTIE AWARD 2020
centrale slotbijeenkomst voor alle coalitions of the willing
+ geïnteresseerde collega’s uit het land 

1 dagdeel in juni 2021
___
Tijdens deze slotbijeenkomst presenteren de coalitions of the willing hun vernieuwende antwoorden aan elkaar en aan het brede publiek. Tevens vindt hier de spannende ontknoping en uitreiking van de Disruptie Award 2020/2021 plaats!
* De in-house werkateliers worden in overleg met de coalitions of the willing gepland. Tussen de werkateliers in verzetten de vraageigenaren en de coalitieleden ‘huiswerk’ opdrachten.
Vol = vol
De Disruptie Challenge 2020 ‘Wonen en Leefbaarheid’ heeft een looptijd van negen maanden. Dit programma is voor maximaal zes bestuurlijke koplopers die - in samenwerking met de eigen lokale stakeholders - een coalition of the willing vormen en optreden als vraageigenaar. Iedere vraageigenaar bepaalt het eigen thema. Vol = vol, dus reageer snel!
U leert en ervaart...
...waarom ‘wicked problems’ in een veranderende samenleving vragen om een andere aanpak en een andere manier van (be)sturen en organiseren.
...hoe u een omgeving creëert waarin onverwachte ontmoeting en een doordacht proces nieuwe inzichten, energie en inspiratie opleveren.
...hoe u nieuwe inzichten krijgt aangereikt door écht te kijken vanuit en mét de buitenwereld.
...hoe u in complexe omgevingen kennis ontwikkelt over de wijze waarop u vanuit de leefwereld van uw huurders en vanuit betekenis werkt en innoveert.
...wat het van uw leiderschap vraagt om sectoroverstijgende innovatie te realiseren en om uw omgeving in beweging te zetten.
...hoe u in een energieke innovatieve omgeving toewerkt naar concreet resultaat.

Ziet u de vernieuwing, …

… maar zoekt u nog naar hoe u nieuwe antwoorden voor uw complexe maatschappelijke vraagstukken creëert en mensen in beweging zet? Meld u zich dan als geïnteresseerde bij Ivonne Couwenberg via couwenberg@blomberginstituut.nl of 073 – 684 25 25. Wij gaan graag persoonlijk met u hierover in gesprek.