Disruptie Challenge 2020
Wonen & Leefbaarheid

domeinoverstijgend innoveren op lokaal niveau
najaar 2020 tot en met voorjaar 2021

Disruptie Challenge 2020

Nieuwe antwoorden voor een fijn (t)huis in een leefbare omgeving waar iedereen mee kan doen.
Publieke waarde
Maatschappelijke vraagstukken waar u voor staat zijn vaak complex, de omgevingen dynamisch én kennen vele stakeholders. Organisaties zoals de uwe creëren steeds vaker publieke waarde waarbij de behoeften van mensen waar het om gaat centraal staan. In samenwerking met partners zoals gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en andere formele en informele partners in de eigen, lokale omgeving.
Samenwerkingspartners die elkaar vinden in de wens om echte vernieuwing te realiseren én om de maatschappelijke verankering met de samenleving te hernieuwen!

Ziet u de vernieuwing, …

… maar zoekt u nog naar hoe u in uw eigen omgeving en in samenwerking nieuwe antwoorden creëert én mensen in beweging zet? De Disruptie Challenge 2020 ‘Wonen & Leefbaarheid’ biedt u en uw stakeholders een bijzondere leer- en ontwikkelomgeving waar u een radicaal andere aanpak ontdekt om vernieuwing aan te jagen. De eigentijdse methodiek is een combinatie van Design Denken, recente verandertheorieën en inspirerende kruislingse verbindingen tussen mensen én sectoren.