PROGRAMMA

Versterking veiligheidsregio's:
'Waar zijn we van?' en 'Hoe creëren we – als robuuste hulpverlener en netwerkregisseur (van samenwerking) – samen met u en andere partners een wendbare Veiligheidsregio van Waarde...?' 
Deze vraag ligt ten grondslag aan de nieuw in te richten Uitvoeringsagenda ter Versterking van de Veiligheidsregio’s (2018-2020). De dynamische agenda van de Raad Directeuren Veiligheidsregio die de koers aangeeft voor de ontwikkelrichting en samenwerking van en tussen de veiligheidsregio’s én met stakeholders in de komende jaren. 

TIJDSCHEMA EN PROGRAMMA

09.00 uur | Ontvangst op de Innovatieproeverij in Klein Vanenburg

Innovatieproeverij
Ontvangst met koffie en thee.
Innovatieve concepten voor de veiligheidsregio van Waarde

Uw dagvoorzitter

Rob de Wijk
directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS)

Commissie van Repliek

Stakeholders en experts geven gevraagde en ongevraagde input en repliek op de inhoudelijke bijdragen:
Generaal Nico van der Zee
commandant Operationeel Ondersteuningscommando Land Ministerie van Defensie
Arjen Schepers
regionaal brandweercommandant en directeur Veiligheidsregio IJsselland
Ad van Berlo
hoogleraar entrepreneurial design of intelligent systems TUe en founder designbureau Van Berlo
Anja de Vos
regiodirecteur KPN
Ferdinand Strijthagen
directeur Publieke Gezondheid GGD GHOR Zaanstreek Waterland
Pim Miltenburg
plv. politiechef Politie eenheid Oost-Nederland

09.30 uur | Welkom 

Inkijk Uitvoeringsagenda ter versterking van de Veiligheidsregio's en visie vanuit de landelijke overheid
Tijs van Lieshout
voorzitter Raad Directeuren Veiligheidsregio en directeur Veiligheidsregio Midden en West-Brabant
Paul Gelton
directeur Veiligheidsregio’s en Crisisbeheersing, Ministerie van Justitie & Veiligheid

09.55 uur | Verdraaide Organisaties & de Veilige Samenleving

 • De bedoeling van de veiligheidsorganisatie of het organiseren van de bedoeling van een veilige samenleving? Oftewel: waar is de veiligheidsregio van en vanuit welke principes vult u deze rollen in? Een omkering van het veiligheidsdenken:
 • - Wat betekent dit voor de manier van waardegedreven besturen van onze veilige samenleving?
 • - Wat betekent dit voor het samenspel in en tussen (publieke en private) partnerships en in (digitale) ketens?
 • - En wat heeft het voor impact op uw leiderschap, de cultuur en uw medewerkers?
 • - Welke condities maken dat veiligheidsregio’s van betekenis zijn en blijven en wat is daar nu voor nodig om invulling aan te geven? 
Thom Verheggen
mede-auteur opvolger Verdraaide Organisaties en Anders Vasthouden

10.45 uur | Koffie- en thee pauze in de Innovatieproeverij

11.15 uur | De Veiligheidsregio van Waarde?!

Zijn burgers en organisaties het startpunt van uw denk- en innovatieproces in plaats van het slotstuk? De veiligheidsregio als toekomstbestendige en regisserende samenwerkingsorganisatie met o.a. vitale organisaties die vanuit de bedoeling voorbereid is op klassieke rampen. Maar zeker ook op moderne crises zoals cybercrime, de gevolgen van klimaatveranderingen, terrorisme en andere rampen en incidenten met maatschappelijke impact. Hoe en met welke stakeholders gaat u invulling geven aan uw vernieuwingsopgaven voor een veilige samenleving, vanuit organisatorische, technologische, financiële, informatie- en mensgerichte innovatie?
Een debat over de bedoeling en over vernieuwing voor en door veiligheidsregio’s en stakeholders met onder meer:
Wilma Mansveld
directeur Veiligheidsregio Groningen
Gerard van der Steenhoven
hoofddirecteur en chief science officer KNMI
Tawfik Kamil
hoofd security management Concernveiligheid NS
Anja de Vos
regiodirecteur KPN
Tonny van der Vondervoort
voorzitter GGD GHOR Nederland
Roelof Bleker
dijkgraaf Waterschap Rivierenland
Carlo Post
directeur Veiligheidsregio Zuid Holland-Zuid
Met reflectie door: 
Ad van Berlo
hoogleraar entrepreneurial design of intelligent systems TUe en founder designbureau Van Berlo (o.v.)

12.15 uur | Lunch in de Innovatieproeverij

13.15 uur | Stakeholders Café: De Veilige Samenleving

 • Help mee de Uitvoeringsagenda verder vorm te geven en compleet te maken!
 • Raak geïnspireerd door nieuwe inzichten en lever uw collegiale bijdrage aan de veiligheidsregio’s die zich slim, eigentijds en effectief verder willen professionaliseren, die van betekenis willen zijn én blijven voor onze veilige samenleving.
 • Een levendige gezamenlijke dialoog over tactisch-operationele veiligheidsuitdagingen die er echt toe doen tussen veiligheidsregio’s, hulpdiensten en stakeholders die vanuit gezamenlijke principes ‘binnen’ durven te vernieuwen en te innoveren, gedreven door de veranderingen die ‘buiten’ (kunnen) gebeuren.
 • Thema's
 • - Cybercrime & Weerbaarheid
 • - Slimme crisisbeheersing & rampenbestrijding in onze verbonden samenleving
 • Veiligheidspartners van Waarde
 • - Klimaatbestendige samenwerking voor een veilige delta
 • - Burgers en Buren in beweging
 • De uitkomsten worden benut in de totstandkoming van de Uitvoeringsagenda ter versterking van de Waarde van de veiligheidsregio’s. 

15.15 uur | Koffie- en thee pauze in de Innovatieproeverij

15.45 uur | ZOMAARGASTEN!

Omdat het al stikt van de talkshows waarin steeds weer dezelfde BN'ers hun verhaal doen is er nu Zomaargasten. Hét interviewprogramma waarin mensen aan het woord komen die het verschil maken in de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving. Volstrekt onbekende Nederlanders komen aan het woord en niemand weet wat er zal gaan gebeuren. Zelfs de interviewers (bekend van o.a. Spijkers Met Koppen, Radio2) weten tot het allerlaatste moment niet wie er geïnterviewd zal worden. Slechts één ding staat vast: de gast is na dit gesprek nooit meer zomaar iemand.

Bekende en onbekende helden voor een veilige samenleving.
Oscar Kocken & Patrick Nederkoorn
Zomaargasten

16.30 uur | Plenaire terugkoppeling Stakeholders Café en overhandiging van de opbrengsten voor de Uitvoeringsagenda versterking van de waarde van de veiligheidsregio’s (2018-2020)

Met reflectie op de opbrengsten en 'the next step' door:
Tijs van Lieshout
voorzitter Raad Directeuren Veiligheidsregio en directeur Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

17.00 uur | Afronding door uw dagvoorzitter Rob de Wijk en aansluitende netwerkborrel in de Innovatieproeverij

Rob de Wijk
directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS)

Lid worden van het BlomBerg Bestuurdersnetwerk?
Mobiliseer uw bestuurlijk lef en geef optimaal invulling aan uw maatschappelijke opgave. Wordt kosteloos lid van het BlomBerg Bestuurdersnetwerk. U brengt uw persoonlijke expertise in, toetst uw dilemma’s bij collega-bestuurders en professionals. In ruil ontvangt u visie, kennis, inspiratie en waardevolle leerervaringen.