De Stakeholdersdag van de Veiligheidsregio 2018 is powered by kennispartners:

Raad Directeuren Veiligheidsregio

Nederland bestaat uit 25 veiligheidsregio's. Veiligheidsregio’s zijn netwerkorganisaties die op basis van een gemeenschappelijke regeling werken aan rampenbestrijding en crisisbeheersing. De directeuren van de veiligheidsregio's zijn verenigd in de Raad Directeuren Veiligheidsregio (RDVR).
De Raad Directeuren Veiligheidsregio staat aan de vooravond van de nieuw in te richten Strategische Agenda ter Versterking van de Veiligheidsregio’s (2018-2020). De dynamische agenda die de koers aangeeft voor de ontwikkelrichting en samenwerking van en tussen de veiligheidsregio’s én met stakeholders in de komende jaren. Helpt u ook mee deze agenda verder vorm te geven en compleet te maken? U bent van harte welkom op de Stakeholdersdag van de Veiligheidsregio op 12 maart!

Unie van Waterschappen, partner voor een veilige Delta

We wonen, werken en leven in Nederland in gevarieerde stedelijke en landelijke gebieden, met complexe infrastructuur, chemische industrie, logistieke knooppunten en intensieve bedrijvigheid. Dat doen we dicht bij het water en in een veranderend klimaat.
De 21 waterschappen werken dag in dag uit aan het op orde houden van de duizenden kilometers primaire en regionale keringen die in ons laaggelegen land het water buiten de deur houden. Meerdere keren per jaar komt het dijkleger in actie bij hoge waterstanden op de rivieren of dreigende stormvloed. Meestal gaat dat goed. Maar als het dan tóch mis dreigt te gaan, is samenwerking tussen partners in crisisbeheersing letterlijk van levensbelang.

Het project Water en Evacuatie is belangrijke stap in het nog beter gezamenlijk voorbereid zijn op watercrises. Hierin ontwikkelde het Veiligheidsberaad samen met onder andere de waterschappen en Rijkswaterstaat, een structurele aanpak voor risico- en crisisbeheersing bij overstromingen. De uitwerking van deze aanpak vindt momenteel plaats in tal van gemeenschappelijke projecten waarin de veiligheidsregio´s en de waterschappen op dagelijkse basis werken aan het veilig houden van onze prachtige Delta.

Samen werken aan een veiliger Nederland

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor het behoud van onze welvaart. Maar toch voelt 4 op de 10 Nederlanders zich regelmatig onveilig. Door schuivende machtsblokken, klimaatverandering en individualisering. Of door onrust in het Midden-Oosten en verruwing van omgangsvormen op straat en richting mensen met een publieke taak.
Ook technologische ontwikkelingen gaan steeds verder. ICT-systemen en de maatschappij zijn nauw met elkaar verweven. Alles en iedereen is 24/7 met elkaar verbonden. De nieuwe digitale samenleving biedt veel kansen, maar leidt ook tot nieuwe risico’s. Bijvoorbeeld cybercrime.

Als maatschappelijk betrokken partner van de Veiligheidsregio’s werken we samen aan een veiliger Nederland. Zo dragen we bij aan meer veiligheid en slagkracht voor de professionals die zorgen voor onze veiligheid. We verbinden deze professionals met de omgeving waarin ze werken. Door ICT-kansen te vertalen naar relevante oplossingen zorgen we ervoor dat ze slimmer kunnen werken.

Zo geven we medewerkers in de meldkamer en op straat meer inzicht door actuele bedreigingen in kaart te brengen. Hiervoor gebruiken we diverse bronnen. Bijvoorbeeld applicaties die via social media en andere online kanalen de omgeving scannen op mogelijke dreigende situaties.

En door slimme AED’s kunnen burgerhulpverleners in de nabije omgeving worden opgeroepen. Via een app worden ze naar de dichtstbijzijnde AED en naar het slachtoffer geleid. Omdat ze vaak sneller ter plaatse zijn, stijgt de overlevingskans van slachtoffers bij acuut hartfalen.

Door samen te werken aan een veiliger Nederland, hoort ons land in 2025 bij 1 van de meest veilige landen ter wereld. Meer weten over KPN: bezoek de website

Vergroot de veiligheid en gezondheid door inzet van data

Voor veel organisaties is het belangrijk om meer te doen aan het voorkomen van incidenten. Dit kan door het beter in beeld brengen en beheersen van risico’s en het doelmatig bestrijden en leren van incidenten. Inzet van informatie speelt hierbij een cruciale rol. Informatie gestuurd werken vergroot de effectiviteit van organisaties, als ook de effectiviteit van de samenwerking met ketenpartners. Dit geeft geweldige kansen. Incentro heeft haar online business intelligence platform Safehub speciaal ontwikkeld om de effectiviteit van de inzet van data te vergroten. Maar ook om de samenwerking tussen veiligheidsregio’s onderling én die tussen de veiligheidsregio en haar ketenpartners te stimuleren. Meer informatie: www.safehub.nl.
Het inzetten van onze domeinkennis en technische expertise om bruikbare informatieproducten te realiseren is onze core business. We beschikken over een team mensen met overlappende technische knowhow op het gebied van dashboarding, geo-dashboarding, dataverwerking, (geo)databases, webservices, API’s, datascience en geoserver. We versnellen door onze best-practices in te zetten en we ontzorgen door te adviseren en de organisatie te begeleiden op grond van onze kennis en ervaring.

Creators of safety en continuity 

“Onze missie is het leveren van bedrijfskritische softwareoplossingen, waarmee organisaties hun veiligheid kunnen verbeteren, waarbij incidenten beperkt worden en waar procesafwijkingen zo klein mogelijk worden gehouden.”
Respond levert sinds 1993 softwareoplossingen, welke kritische informatie en inzicht in incidenten geven aan Rijksoverheid, lokale overheden (waaronder Brandweer, Politie, GGD/GHOR en gemeenten) en bedrijven met complexe continuïteitsvraagstukken.

Naast geautomatiseerde alarmering en opschaling verzorgen zij voor meerdere sectoren oplossingen voor inzicht en sturing rondom evenement- en incidentmanagement. Deze software ondersteunt de monodisciplinaire processen en maakt het mogelijk deze informatie eenvoudig te delen om de meldkamer van de toekomst optimaal te ondersteunen.

De Respondconcepten zijn gericht op 'ontzorging' en dragen er mede aan bij dat klanten zich primair kunnen richten op hun kerntaken. Ze leveren de middelen aan klanten om deze hoofdtaken optimaal uit te kunnen voeren. Dit reduceert het risicoprofiel, de complexiteit en de kosten van deze processen.

De afgelopen jaren ontwikkelden ze zich steeds meer tot kennispartner in het beheersen van afwijkingen in bedrijfsprocessen. Momenteel zijn ze in Nederland marktleider op het gebied van geautomatiseerde alarmering en opschaling.

Nauw partnerschap, maatwerk en persoonlijke service zijn van groot belang om tot een passende oplossing te komen. Of het nu gaat om een evenement, alarmering, opschaling, mobilisatie of om incidentmanagement, Respond heeft de mensen en kennis in huis.

www.respond.nl

We create the difference 

In onze dynamische wereld is het noodzaak om samen te werken aan complexe veiligheidsvraagstukken. De invulling van de Uitvoeringsagenda ontwikkelt de Raad Directeuren Veiligheidsregio graag samen met haar partners. Dit vraagt om verbinding, kijken over grenzen, elkaar vinden als het nodig is, intensief samenwerken en krachten bundelen. 
- Hoe wordt dit samen met partners vormgeven?
- Hoe ontwikkel je een gezamenlijke aanpak en ga je ook echt samen binnen de regio’s aan de slag voor een veilige samenleving?

Wij zijn een design- en innovatiebureau dat organisaties helpt om innovatieve oplossingen te ontwikkelen en implementeren voor de complexe vraagstukken van vandaag de dag. We werken nauw samen binnen ons diverse team van experts èn met onze opdrachtgevers. 

Wij worden vaak gevraagd om te innoveren binnen het publieke domein. Dat doen we met behulp van Design Thinking. Design Thinking helpt bij het oplossen van complexe vraagstukken waarbij veel contexten en belangen spelen. Door op basis van de gemeenschappelijke drijfveren van de diverse stakeholders een nieuw perspectief te ontwikkelen, is het mogelijk vernieuwende oplossingen te bedenken en te implementeren. Oplossingen die een positieve bijdrage leveren voor de mensen waar het eigenlijk om gaat in een veilige samenleving.

www.vanberlo.nl