Deze speciale editie van de Stakeholdersdag van de Veiligheidsregio stond in het teken van de Waarde van de Veiligheidsregio. Anders gezegd: veiligheidsregio’s die zich slim, eigentijds en effectief verder willen professionaliseren, die van betekenis willen zijn én blijven voor onze veilige samenleving. Veiligheidsregio’s, andere hulpdiensten en hun stakeholders die vanuit gezamenlijke principes ‘binnen’ durven te vernieuwen en te innoveren, gedreven door de veranderingen die ‘buiten’ (kunnen) gebeuren.
‘Waar zijn we van?' en 'Hoe creëren we – als robuuste hulpverlener en netwerkregisseur (van samenwerking) – samen met u en andere partners een wendbare Veiligheidsregio van Waarde...?'
Deze vraag lag ten grondslag aan de nieuw in te richten Ontwikkelagenda ter Versterking van de Veiligheidsregio’s (2018-2020). De dynamische agenda van de Raad Directeuren Veiligheidsregio die de koers aangeeft voor de ontwikkelrichting en samenwerking van en tussen de veiligheidsregio’s én met stakeholders in de komende jaren.

Aanwezig waren deelnemers vanuit veiligheidsregio’s en stakeholders zoals landelijke, regionale en lokale overheden, nationale politie, defensie, justitie, publieke gezondheid, vitale sectoren, maatschappelijke partners, zorg, wetenschap en bedrijfsleven. Een multidisciplinaire gastenlijst en er was volop ruimte voor ontmoeting en nieuwe inzichten door het interactieve en inspirerende karakter.
Op het podium stonden onder andere: