het vermogen te verbinden voor maatschappelijke impact

het vermogen te verbinden voor maatschappelijke impact

Lid worden van het BlomBerg Bestuurdersnetwerk?

Mobiliseer uw bestuurlijk lef en geef optimaal invulling aan uw maatschappelijke opgave. Wordt kosteloos lid van het BlomBerg Bestuurdersnetwerk. U brengt uw persoonlijke expertise in, toetst uw dilemma’s bij collega-bestuurders en professionals. In ruil ontvangt u visie, kennis, inspiratie en waardevolle leerervaringen.

Betekenis BlomBerg Bestuurdersnetwerk

Verbinden
Sta in verbinding met innovatieve bestuurders, (sociaal) ondernemers, wetenschappers en burgerinitiatieven.
Inspireren
Ontvang inspiratie van frisdenkers en dwarskijkers van binnen en buiten de sector.
Inzicht
Krijg inzicht in innovatieve samenwerkingsvormen voor maatschappelijke uitdagingen.
Samenwerken
Ontvang concrete handreikingen voor het transformatieproces van uw organisatie in verbinding met uw omgeving en uw stakeholders.
Kennis
Ontdek nieuwe inzichten en vergroot uw kennis waardoor kansen ontstaan.
Kansen
Ontdek kansen voor schaalvergroting en synergievoordelen.

Voordelen

U blijft op de hoogte van actuele ontwikkelingen, prikkelende visies en handreikingen om maatschappelijk gedreven innovatie te realiseren. U krijgt snel en eenvoudig contact met én toegang tot kennis en ervaringen van collega-bestuurders. U profiteert van een voordelig ledentarief bij deelname aan boeiende bijeenkomsten en innovatiedialogen.

Voorwaarden lidmaatschap

Leden van BlomBerg Instituut zijn bestuurders, directieleden en topambtenaren vanuit rijk, provincies, gemeenten of werkzaam in de sectoren zorg, welzijn, openbare orde en veiligheid, wonen, werk en inkomen, onderwijs, duurzaamheid, onderwijs, koepelorganisaties, kennisinstellingen en burgerinitiatieven. Om de daadkracht en kwaliteit van het netwerk te waarborgen, hanteert BlomBerg Instituut een selectief toegangsbeleid en maken wij onderscheid in lidmaatschappen voor personen met inhoudelijke belangen (Leden) of commerciële belangen (Partners).

Contact

Bent u benieuwd naar de mogelijkheid en het rendement van uw lidmaatschap of partnerschap bij BlomBerg Instituut? Neem dan contact op met ons via telefoonnummer (073) 684 25 25 of via e-mail: info@blombergsociety.nl.

Aanmelden BlomBerg Bestuurdersnetwerk

Ja, ik word kosteloos* lid van het BlomBerg Bestuurdersnetwerk:
(*lidmaatschap vanuit inhoudelijk belangen. Bent u een bedrijf of organisatie met een commercieel belang? Neemt u dan contact op voor informatie over een eventueel Partnerschap).
1
Organisatienaam
PostadresStraat en huisnummer
Postcode
Plaatsnaam
Geslacht
Titel
Voornaam
Voorletters
Achternaam
Functie
Interessegebied(en):
Anders, namelijk...Wat is uw interessegebied?
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder
Wordt u lid van het BlomBerg Bestuurdersnetwerk?  Dan nemen wij uw gegevens op in onze database. U ontvangt dan gerichte informatie over de activiteiten in uw netwerk. Dat is een efficiënte en groene manier van communiceren. Wilt u geen informatie ontvangen? Meldt u zich dan af via info@blomberginstituut.nl
BlomBerg Instituut