Raad van Inspiratie Wonen & Leefbaarheid 2018


Raad van Inspiratie Wonen & Leefbaarheid 2018

De Raad van Inspiratie vertegenwoordigt diverse sectoren
en stelt zich aan u voor:

Woningcorporaties

Anne Wilbers
bestuurder Mooiland
Cees van Boven
bestuursvoorzitter WoonZorg Nederland en bestuurslid De Vernieuwde Stad
Eric Markvoort
directeur-bestuurder Welbions
Hedy van den Berk
directeur-bestuurder Havensteder

Toezicht

Guido van Woerkom
voorzitter Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties
Marja de Bruyn
zelfstandig adviseur, toezichthouder in de corporatiesector en vmg. bestuurder Woonstad (o.a.)

Zorg

Fred Schrander
voorzitter raad van bestuur TriviumMeulenbeltzorg
Trudie Severens
lid raad van bestuur Sevagram

Lokaal Bestuur

Yasin Torunoglu
wethouder portefeuille Wonen gemeente Eindhoven
Raimond de Prez
wethouder portefeuille Wonen, Stedelijke Vernieuwing en Zorg gemeente Delft

Wetenschap / Kennis

Vincent Gruis
hoogleraar Housing Management TU Delft
Albert Jan Kruiter
publicist en mede-oprichter Instituut voor Publieke Waarde
Rob Bijl
adjunct-directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Sven Turnhout
directeur-bestuurder KWH
Gerard van Bortel
assistant professor Housing Management TU Delft
De Raad van Inspiratie Wonen & Leefbaarheid is een belangrijk orgaan en bouwsteen van het Vanenburg Bestuurdersnetwerk Wonen. Een netwerk waar game changers samen komen en waar het perspectief van de huurder en drijfveren in de samenleving steeds weer het logische vertrekpunt vormen om innovatie aan te jagen!
Hoe kunnen corporaties binnen het nieuwe speelveld sturing geven aan keuzes die zorgen voor een betaalbare, duurzame en passende woningvoorraad in een prettige leefomgeving die aansluit bij de (toekomstige) woonbehoefte?
Leden van de Raad beschikken over uitgebreide ervaringen op het gebied van wonen en leefbaarheid, o.a. in samenwerkingsverbanden én zijn bevlogen bij het creëren van waarde en betekenis voor de doelgroep van woningcorporaties. Door deze bronnen van kennis, visie en ervaringen te borgen binnen de inhoudelijke programmalijnen van de Vanenburg bestuurdersoverleggen vergroten deelnemers enerzijds kennis over het echt anders denken met betrekking tot het oplossen van complexe maatschappelijk (verander)opgaven en anderzijds worden zij geïnspireerd en gestimuleerd om anders te ‘doen’ door met elkaar en stakeholders nieuwe (woon- en leefbaarheids-)concepten te realiseren.
Lid worden van het BlomBerg Bestuurdersnetwerk?
Mobiliseer uw bestuurlijk lef en geef optimaal invulling aan uw maatschappelijke opgave. Wordt kosteloos lid van het BlomBerg Bestuurdersnetwerk. U brengt uw persoonlijke expertise in, toetst uw dilemma’s bij collega-bestuurders en professionals. In ruil ontvangt u visie, kennis, inspiratie en waardevolle leerervaringen.