Raad van Inspiratie
Wonen & Leefbaarheid 2018 -2019


Wonen & Leefbaarheid

januari - december 2018 - 2019
Villa Vught te Vught
De Raad van Inspiratie Wonen & Leefbaarheid is een belangrijk orgaan en bouwsteen van het Vanenburg Bestuurdersnetwerk Wonen. Een netwerk waar game changers samen komen en waar het perspectief van de huurder en drijfveren in de samenleving steeds weer het logische vertrekpunt vormen om innovatie aan te jagen!

Hoe kunnen corporaties binnen het nieuwe speelveld sturing geven aan keuzes die zorgen voor een betaalbare, duurzame en passende woningvoorraad in een prettige leefomgeving die aansluit bij de (toekomstige) woonbehoefte?

Leden van de Raad beschikken over uitgebreide ervaringen op het gebied van wonen en leefbaarheid, o.a. in samenwerkingsverbanden én zijn bevlogen bij het creëren van waarde en betekenis voor de doelgroep van woningcorporaties.

Door deze bronnen van kennis, visie en ervaringen te borgen binnen de inhoudelijke programmalijnen van de Vanenburg bestuurdersoverleggen vergroten deelnemers enerzijds kennis over het echt anders denken met betrekking tot het oplossen van complexe maatschappelijk (verander)opgaven. Anderzijds worden zij geïnspireerd en gestimuleerd om anders te ‘doen’ door met elkaar en stakeholders nieuwe (woon- en leefbaarheids-)concepten te realiseren.